Pirkimo ir pardavimo taisyklės ir sąlygos

1.     Bendrosios nuostatos

1.1. Gamintojas (toliau Pardavėjas) yra UAB Adomo baldai“, įmonės kodas: 304436902, buveinės adresas Dirbtuvių g. 7, Gudiena, Kaišiadorių raj., el. paštas: info@adomobaldai.lt

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.adomobaldai.lt

1.3. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

1.4. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.adomobaldai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.5.  Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.6. Internetinės parduotuvės www.adomobaldai.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos teritorijoje.

1.7. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

1.8. Už teisingai pateiktus duomenis reikalingus užsakymui atlikti atsakingas tik pats Pirkėjas.  

2.     Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti” ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą. 

3.     Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.adomobaldai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.adomobaldai.lt internetine parduotuve jei , abi šalys sutaria ir sutinka dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutarukimo.

3.3. Pirkėjas yra informuotas, kad užsakomi Baldai yra rankų darbo gaminiai, dėl šios priežasties kiekviena prekė gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje pateiktoje Pardavėjo internetiniame puslapyje. Taip pat prekės išvaizda gali skirtis nuo realios prekės išvaizdos dėl šių veiksnių: apšvietimo skirtumo; fotografavimo įrenginio nustatymų; šešėlių atspindžio ir kt. faktorių.

3.4. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš www.adomobaldai.lt internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke.

3.5. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis www.adomobaldai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

4.     Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 darbo dienas.

4.2.  Pardavėjas dėl svarbių priežaščių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

4.3. Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti sutartį ir negrąžinti 100 % apmokėjimo, jei Pirkėjas per 30 kalendorinių dienų po pranešimo apie užsakymo įvykdymą nesutinka priimti prekių.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, 6 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis. 

5.     Apmokėjimo būdai

5.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į UAB Adomo baldai banko sąskaitą.  

6.     Baldų pristatymo sąlygos

6.1. Baldus pristatome patys savo transportu. (Išskyrus tuos atvejus, kai daiktas mažesnis siunčiame paštomatu ar kurjerių tarnybomis)

6.2. Prekės bus pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. (Neteisingai nurodžius adresą, gali būti imamamas papildomas mokestis pakartotiniam pristatymui)

Svarbu:

 •  jei privažiuoti prie namo durų nėra galimybės ir baldus reikia nešti daugiau nei 30 metrų, tuomet turėtų būti mokamas papildomas 30€ mokestis
 •  Jei gyvenate aukščiau nei 2 aukšte ir nėra lifto, arba liftas neveikia ar baldai netelpa, mokamas papildomas 30€ mokestis į 3 aukštą, 40€ į 4 aukštą, 50€ į 5 aukštą ir t.t.
 •  Baldų surinkimas: Jei baldus pristatome mes, juos surenkame nemokamai. Baldų surinkimui turėtų būti paruošta erdvė, atlaisvinta vieta, kurioje stovės baldai.
 • Baldus surinkti galime atsisakyti, jei nėra užtikrintos galimybės juos saugiai sunešti ar aplinka nėra saugi ir paruošta baldų surinkimui. (jei pvz. Vyksta statybos darbai ir dar nėra tvirtų laiptų, ar kambaryje nėra grindų ir kitais panašiais atvejais) 

6.3. Baldus pristatome ir surenkame įprastomis darbo valandomis (8-17h). Esant tikrai ypatingoms aplinkybėms, jei susitariama, baldus galime pristatyti po darbo valandų, tuomet mokamas papildomas 50Eur mokestis.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.5. Prekių pristatymo (transportavimo) kaina už prekes nurodoma Prekių užsakyme.

6.6. Prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Taip pat transportavimas į Kuršių neriją skaičiuojamas atskirai. 

6.7. Baldai yra pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6.8. Pirkėjas gali atsiimti prekes pats nemokamai iš Pardavėjo dirbtuvių, tačiau iš anksto susitarus ir susiderinus paėmimo laiką.

Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

6.9. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti  prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra

6.10. Pardavėjui pristačius Baldus Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas turi teisę Pardavėjui pareikšti pretenziją dėl pristatytų baldų trūkumų, defektų, neatitikimų. Jei Pirkėjas pretenzijų nepareiškia, vadinasi Baldai atitinka Pirkėjo poreikius, todėl pretenzijos vėliau nebepriimamos.

6.11. Priimant baldus, Pirkėjui yra rekomenduojama:

 •  Patikrinti baldų komplektaciją: Išbandyti baldo mechanizmų veikimą.
 • Kruopščiai apžiūrėti baldo išorę (fasadus, dekoratyvios medienos spalvą, paviršius ir kt.) ir įsitikinti, kad nėra matomų mechaninių baldo pažeidimų ar kitokių trūkumų
 • Radus trūkumų, būtina parodyti juos pristačiusiems darbuotojams, nes vėlesnės pretenzijos dėl pristatymo metu nepastebėtų išorinių baldo pažeidimų nebus priimamos.
 • Reikia atsiminti, kad baldų fasadas atlieka dekoratyvinę funkciją, todėl gaminio išorė vertinama vizualiai, esant normalioms sąlygoms, ne mažesniam nei 100 cm atstumui ir 90° kampui į apžiūrimą gaminio paviršių, maksimali apžiūros trukmė - 30 sekundžių. Jeigu apžiūros metu fasado paviršiuje nepastebimi defektai, tai toks fasadas laikomas tinkamu eksploatacijai

6.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.  

7. Kokybės garantija

7.1. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

7.2. Gamintojas įsipareigoja pristatyti kokybiškus, visus reikalavimus atitinkančius baldus.

7.3. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ir/arba kokybinius neatitikimus “Adomo baldai” gamintojas (Pardavėjas) įsipareigoja ištaisyti/sukomplektuoti ir/arba pakeisti kokybiškais.

7.4. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės, ištaisyti. Natūralus produkto susidėvėjimas ir/arba jo savybių pasikeitimas dėl netinkamos priežiūros nėra laikomas baldų kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nėra laikomi baldų kokybės trūkumu.

7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio ypatybių.

7.6.  Baldų nugarinėse, vidinėse ir nematomose dalyse, kokybės reikalavimai yra kitokie, gali būti nedidelės paklaidos, tai nelaikoma kokybės trūkumu.

7.7.. Pirkėjas yra informuotas, kad užsakomi Baldai yra rankų darbo gaminiai, dėl šios priežasties kiekviena prekė gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje pateiktoje Pardavėjo internetiniame puslapyje.

7.8. Dažyti baldai gali turėti iki 2-3 mėnesių specifinį dažų kvapą, tai nelaikoma kokybės trūkumu. Siekiant sumažinti dažytų baldų kvapą, rekomenduojame tinkamai išvėdinti naujus dažytus baldus prieš pradedant juos naudoti. Įspėjame, kad itin jautrūs kvapams asmenys turėtų įvertinti dažytų baldų skleidžiamą kvapą ir reikalui esant rinktis ne dažytus, o alyvuotus baldus.

7.9. Garantija nutrūksta kai:

 • Baldai naudojami ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijos reikalavimų ir nepaisant rekomendacijų;
 • Baldai buvo papildyti ne jiems skirtomis detalėmis;
 • Baldai buvo pažeisti juos netinkamai naudojant, laikant arba asmeniškai pirkėjui transportuojant;
 • Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų;
 • Baldai buvo netinkamai prižiūrimi;

7.10. Garantija netaikoma:

 • Natūraliam prekės susidėvėjimui ir išblukimui;
 • Natūralių medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumui;
 • Jei baldai buvo naudojami ne pagal paskirtį. Draudžiama laipioti, kabėti ant stalčių, durelių, lentynų.
 • Jeigu defektas sukeltas dėl nenugalimų jėgų, nelaimingo atsitikimo, sąmoningai ar dėl neatsargaus vartotojo arba trečių asmenų veiksmų. 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

8.2. Visos Uab Adomo baldai gamintojo prekės yra laikomos individualiu užsakovo užsakymu ir yra pradedamos gaminti tik po pilno prekių apmokėjimo. Jeigu individualaus užsakymo prekės yra nekokybiškos pagal žemiau nurodytas kokybės taisyklės, gamintojas įsipareigoja jas pakeisti kokybiškomis.

8.3. Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą:

 • baldai
 • panaudotos prekės,
 • individualių užsakymų prekės,
 • prekės, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams
 • prekės, kurios buvo pagamintos pagal kliento individualius pasirinkimus, tokius kaip: medienos alyvos, dažų spalva, audinio atspalvis ir tekstūra, išmatavimai ir kt. individualių pasirinkimų variantai
 • Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos ar keičiamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr 

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Asmens duomenų apsauga

 • Mes garantuojame, Adomo baldai įmonei Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą;
 • Asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti;
 • Ameninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo;
 • pardavėjas Asmens duomenis tvarko ne ilgiau nei tai yra būtina Sutarties tikslams pasiekti, nebent jis turi teisėtą pagrindą tvarkyti Asmens duomenis ilgiau.
 • Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus. 
 • Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.adomobaldai.lt tikslais.
 • Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Privatumo politika

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Adomo baldai el. parduotuvėje, kuri yra adresu www.adomobaldai.lt, vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų yra mūsų lankytojų privatumas. Šiame privatumo politikos dokumente pateikiama informacija, kurią renka ir registruoja Adomo baldai , tipai ir kaip mes ją naudojame.

Jei turite papildomų klausimų arba norite gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, nedvejodami susisiekite su mumis el. Paštu: info@adomobaldai.lt .

Ši privatumo politika taikoma tik mūsų veiklai internete ir galioja mūsų svetainės lankytojams, kiek tai susiję su informacija, kuria jie dalijasi ir (arba) kurią renka Adomo baldai. Ši politika netaikoma jokiai informacijai, surinktai ne internetu ar kitais kanalais, išskyrus šią svetainę.

Sutikimas

Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų privatumo politika ir sutinkate su jos sąlygomis.

Renkama informacija

Asmeninė informacija, kurią prašoma pateikti, ir priežastys, dėl kurių prašoma ją pateikti, jums bus paaiškintos tuo metu, kai prašysime pateikti asmeninę informaciją.

Jei su mumis susisieksite tiesiogiai, galime gauti papildomos informacijos apie jus, pavyzdžiui, jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, žinutės turinį ir (arba) priedus, kuriuos galite mums siųsti, ir bet kokią kitą informaciją, kurią galite pasirinkti pateikti.

Kai pirksite mūsų el. parduotuvėje, paprašysime jūsų kontaktinės informacijos, pvz., vardo ir pavardės, įmonės pavadinimo, adreso, el. pašto adreso ir telefono numerio.

Kaip naudojame jūsų informaciją

Surinktą informaciją naudojame įvairiais būdais, įskaitant:

• Teikti, valdyti ir prižiūrėti mūsų svetainę; • Tobulinti, pritaikyti ir plėsti mūsų svetainę; • Suprasti ir analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetaine; • Naujų produktų, paslaugų, funkcijų ir funkcionalumo kūrimui; • Bendrauti su jumis tiesiogiai arba per vieną iš mūsų partnerių, įskaitant klientų aptarnavimo, atnaujinimų ir kitos su svetaine susijusios informacijos teikimo, rinkodaros ir reklamos tikslais; • Siųsti jums el. Laiškus; • Ieškoti sukčiavimo atvejų ir užkirsti jiems kelią;

Žurnalo failai

Adomo baldai taiko standartinę žurnalų failų naudojimo procedūrą. Šie failai registruoja lankytojus, kai jie lankosi interneto svetainėse. Tai daro visos prieglobos paslaugas teikiančios bendrovės, ir tai yra prieglobos paslaugų analizės dalis. Žurnalo failuose renkama informacija apima interneto protokolo (IP) adresus, naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją (IPT), datos ir laiko žymą, nukreipiančiuosius / išeinančiuosius puslapius ir galbūt paspaudimų skaičių. Šie duomenys nesusiję su jokia asmeniškai identifikuojama informacija. Šios informacijos paskirtis - analizuoti tendencijas, administruoti svetainę, sekti naudotojų judėjimą svetainėje ir rinkti demografinę informaciją.

Slapukai

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.“SUTINKU”

Trečiųjų šalių privatumo politika

Adomo baldai privatumo politika netaikoma kitiems reklamuotojams ar svetainėms. Taigi, norėdami gauti išsamesnės informacijos, patariame susipažinti su atitinkamomis šių trečiųjų šalių skelbimų serverių privatumo politikomis. Joje gali būti nurodyta jų praktika ir instrukcijos, kaip atsisakyti tam tikrų parinkčių.

Slapukus galite išjungti naudodamiesi individualios naršyklės parinktimis. Išsamesnės informacijos apie slapukų valdymą su konkrečiomis interneto naršyklėmis rasite atitinkamose naršyklių svetainėse. 

CCPA privatumo teisės

Pagal CCPA, be kitų teisių nustatymus, vartotojai turi teisę:

• reikalauti, kad vartotojo asmens duomenis renkanti įmonė atskleistų, kokių kategorijų ir kokius konkrečius asmens duomenis apie vartotojus ji surinko. • reikalauti, kad įmonė ištrintų visus įmonės surinktus vartotojo asmens duomenis. • reikalauti, kad įmonė, kuri parduoda vartotojo asmens duomenis, neparduotų vartotojo asmens duomenų.

Jei pateikiate užklausą, atsakymą turime pateikti per mėnesį. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis.

BDAR duomenų apsaugos teisės

Norėtume įsitikinti, kad žinote visas savo teises, susijusias su duomenų apsauga. Kiekvienas naudotojas turi šias teises:

Teisė susipažinti - turite teisę prašyti savo asmens duomenų kopijų. Už šią paslaugą galime imti nedidelį mokestį.

Teisė į ištaisymą - turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokią informaciją, kuri, jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti papildyti, jūsų manymu, neišsamią informaciją.

Teisė ištrinti duomenis - tam tikromis sąlygomis turite teisę prašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą - tam tikromis sąlygomis turite teisę prašyti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu - tam tikromis sąlygomis turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis.

Teisė į duomenų perkėlimą - turite teisę prašyti, kad tam tikromis sąlygomis perduotume surinktus duomenis kitai organizacijai arba tiesiogiai jums.

Jei pateikiate užklausą, atsakymą turime pateikti per mėnesį. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis.

Informacija dėl vaikų naudojimosi svetaine

Kitas mūsų prioritetas - užtikrinti vaikų apsaugą naudojantis internetu. Raginame tėvus ir globėjus stebėti, dalyvauti ir (arba) kontroliuoti jų veiklą internete. Adomo baldai sąmoningai nerenka jokios asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų amžiaus vaikų. Jei manote, kad jūsų vaikas pateikė tokią informaciją mūsų svetainėje, primygtinai raginame nedelsdami susisiekti su mumis, ir mes padarysime viską, kas įmanoma, kad tokia informacija būtų nedelsiant pašalinta iš mūsų įrašų.

Kontaktai iškilus klausimams

UAB Adomo baldai,

info@adomobaldai.lt

+37068576660